Vuokrajohtaja on apuna tilanteissa, joissa yritykseesi tarvitaan tilapäisesti tai osa-aikaisesti johtajaresursseja. Kyse voi olla liiketoiminnan laajenemisesta, muutostilanteista, keskeisen johtohenkilön siirtymisestä pois tehtävistään tai strategisesti tärkeistä projekteista. Joskus saattaa olla myös perusteltua ‘ottaa aikalisä’ ennen henkilöstöpäätöksien tekoa.

Vuokrajohtajan tuomat hyödyt

Vuokrajohtaja tuo oman osaamisensa ja verkostonsa yrityksesi kasvun tueksi. Tällöin ei tarvitse käynnistää rekrytointiprosessia taikka koittaa allokoida tehtäviä suoritettaviksi muulle johdolle oman toimen ohella. Käyttämällä tilapäistä johtajaresurssia varmistut toiminnan tehokkuudesta.

Vuokrajohtajatoimeksiannot

Ennen toimeksiannon aloittamista määrittelemme yhdessä tavoitteet, raportoinnin ja seurannan. Toimeksiannot perustuvat tunti- tai päivähinnoitteluun sekä pidemmissä projekteissa erilliseen tarjoukseen. Teemme yhdessä tiiviisti työtä projektin läpiviemiseksi, kasvun saavuttamiseksi sekä henkilöstön hyvinvoinnin ja motivaation varmistamiseksi.